აირჩიეთ პაკეტი

ძირითადი პაკეტები

კატეგორიის
დასახელება

არხების
რაოდენობა

დღიური
ფასი

24

0.4 ₾

დამატებითი პაკეტები

ჯამი

{{channels.CalculateNormalPackagesPrice().Count}}

{{channels.CalculateNormalPackagesPrice().Price.toFixed(2)}} 

ჯამი გამოითვლება წერტილების რაოდენობისა და პაკეტების ღირებულების მიხედვით.

ჯამი

{{channels.Calculate18PlusPackagesPrice().Count}}

{{channels.Calculate18PlusPackagesPrice().Price.toFixed(2)}} 

ჯამი გამოითვლება წერტილების რაოდენობისა და პაკეტების ღირებულების მიხედვით.

ჯამური ფასი

{{channels.CalculateTotalDailyPrice().toFixed(2)}} 

ინსტალაცია

{{channels.Settings.InstallationPrice.toFixed(2)}} 

პირველადი შენატანი

{{channels.CalculateFirstTimeMonthlyPrice().toFixed(2)}} 

პირველადი შენატანი გამოითვლება 30 კალენდარული დღისთვის, თქვენს მიერ მონიშნული პაკეტების ღირებულებისა და წერტილების რაოდენობის მიხედვით.

სატელევიზიო არხები

შეკვეთის გაგზავნა 

{{ channels.IsIndividual ? 'ინდივიდუალური' : 'კორპორატიული' }}

{{channels.FormMessage}}

 

არხები

ფასი

ჯამური ფასი

{{channels.CalculateNormalPackagesPrice().Count + channels.Calculate18PlusPackagesPrice().Count}}

{{channels.CalculateTotalDailyPrice().toFixed(2)}} 

ინსტალაცია

{{channels.Settings.InstallationPrice.toFixed(2)}} 

პირველადი შენატანი

{{channels.CalculateFirstTimeMonthlyPrice()}} 

{{ channels.IsIndividual ? 'პირადი მონაცემები' : 'კომპანიის მონაცემები' }}

ივერია 

პაკეტი ივერია მოიცავს ყველა ქართულ ტელევიზიას. პაკეტი ივერია-ს შეძენა შესაძლბელია მხოლოდ პაკეტი აიეტი-ს შეძენიდან 30 კალენდარული დღის შემდეგ.